Personvern

Tilbudsiden forplikter seg til ikke å misbruke opplysninger vi får og heller ikke videreselge opplysninger, navnelister etc.